Actitut de pólvora i d’esperança

Morro · Escultures