Privacy Policy

En compliment amb el que s’estableix a la Llei 34/ 2002 , d’ 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic d’Espanya, els informem que aquesta pàgina Web és propietat de Antoni Miquel Morro Mas.

Contact: 605 440 902 | contacte@antonimiquel.com

De conformitat amb el que disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques al que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (endavant, “RGPD”), així com a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals 3/2018 de 5 de Desembre de 2018 (endavant “LOPDGDD”), i qualsevol altra normativa de desenvolupament, Antoni Miquel Morro Mas. informa que les dades personals que vostè faciliti s’ incorporaran a un fitxer confidencial titularitat d’aquesta empresa amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats a través de www.antonimiquel.com, així com de mantenir-lo informat, bé per correu electrònic o bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb la organització o amb terceres empreses col·laboradores. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari dona el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà. Si no desitja rebre-la o vol accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, pot fer-ho comunicant-ho al número de telèfon 605 440 902 o enviant un e-mail a contacte@antonimiquel.com

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD i LOPDGDD:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
• Principi de minimització de dades: Solament requerirem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels que els requerirem. Els mínims possibles.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions periòdiques, revisarem els nostres fitxers i s’ eliminaran aquells registres inactius durant un temps considerable.
• Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les mateixes i es garanteixin la confidencialitat. Posem en el seu coneixement que es prendran totes les mesures necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM S’HAN OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem procedeixen de:
• Formulari de contacte.
• Comentari al blog.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals del seu interès, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
• Sol·licitar l’ accés a les dades personals relatius a l’ interessat.
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se al tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legals, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tindran dret a la tutela-la judicial efectiva i a presentar una reclamació davant la autoritat de control, en aquest cas, l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals en qüestió va en contra del Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari s’inscriu com a client, connecta amb la nostra web per completar un formulari, es subscriu al nostre butlletí o realitza alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Antoni Miquel Morro Mas.

Aquest informació inclou dades de caràcter personal com poden ser l’adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i d’altra informació privada. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada.

Les finalitats s’ especifiquen en cadascun dels formularis de captura, pel que el nostre client sempre sabrà per a que s’ utilitzen les seves dades.

A www.antonimiquel.com no venem, lloguem ni cedim dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, sense el previ consentiment de l’usuari.

QUINA ÉS LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per el tractament de les dades de clients que adquireixen els nostres serveis i/o productes és el consentiment.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:
• Mentre es mantingui la relació mercantil.
• Mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Per a donar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la activitat. Algunes eines utilitzades per a gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionats atenent al compliment dels drets que preservem en aquesta política.

Les empreses i/o professionals, que donin servicis a Antoni Miquel Morro Mas per al desenvolupament de les seves activitats seran comunicades al interessat, sempre actuaran com a responsables de tractament, mitjançant contracte amb Antoni Miquel Morro Mas i se’ls exigirà un compromís per al tractament de les dades conforme al RGPD i LOPDGDD.

NAVEGACIÓ

Al navegar per www.antonimiquel.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica, registres de com s’ utilitzen els nostres serveis i llocs, i d’altres dades que poden ser utilitzats per a la millora del lloc.

Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Consultar la política de cookies.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Antoni Miquel Morro Mas es compromet en el ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat especificada, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per a evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb el que ha estat establert en la normativa vigent de protecció de dades.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades proporcionades a Antoni Miquel Morro Mas exonerant a Antoni Miquel Morro Mas, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Antoni Miquel Morro Mas es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques comercials. En aquests casos, anunciarem els canvis amb antelació raonable abans de la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Antoni Miquel Morro Mas no realitza pràctiques d’SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats pel Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre correus, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme a el disposat, Antoni Miquel Morro Mas es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.